top of page

kiddy dance

Kleuterdans

Deinze: zaterdag 10u00-10u45

Zulte: zaterdag 14u15-15u00

Kleuterdans is een les voor kinderen van de 2e en 3e kleuterklas. Kleuterdans richt zich tot de algemene motorische ontwikkeling van het jonge kind. Per les werken we rond een thema waarbij we algemene vaardigheden zoals lopen, springen, coördinatie, lateralisatie, lichaamshouding en -bewustzijn stimuleren. Uiteraard ligt de nadruk op het doorstromen naar dans maar deze les is tevens een goede start voor het jonge kind om door te stromen naar allerlei sporttakken! Dans specifiek werken we aan het stimuleren van ritmegevoel, dansstructuren leren herkennen en expressie. 

Lesgeefster: Elke

Kinderdans

Deinze: zaterdag 11u00-12u00

Zulte: zaterdag 13u00-14u00

Voor meisjes en jongens van het 1e en 2e leerjaar. De les start expressief met een dansspel waarna overgegaan wordt tot het aanleren van een choreografie. Techniek en houding worden belangrijker, dansgeheugen en -structuur in muziek worden op een speelse manier aangeleerd.

Lesgeefster: Elke

bottom of page